شرکت نوین ماوا سهند ایرانیان

شرکت نوین ماوا سهند ایرانیان با  کادری مجرب و با تجربه و کارشناس در حوزه قفسه بندی بایگانی ،اداری و صنعتی در سطح گسترده مشغول فعالیت میباشد . این واحد در جهت تولید انواع قفسه ها ی ایستاده ثابت و ریلی اداری ،صنعتی وهچنین کمد های بایگانی به صورت ساده و قفل الکترونیکی فعالیت میکند.